Интернет 40 Mbps

12,95/месец
  • download 40,0 Mbit/s
  • upload 8,0 Mbit/s

Интернет 50 Mbps

19,95/месец
  • download 50,0 Mbit/s
  • upload 14,0 Mbit/s

Интернет 100 Mbps

23,95/месец
  • download 100,0 Mbit/s
  • upload 19,0 Mbit/s
RN Cable Net е водещо мрежово решение и интернет доставчик. Компанията е основана през 2002 г. и е изградена върху солидна техническа база с акцентуване върху доставката на висококачествени услуги и предоставянето на приемливи технологични решения. Иновацията и внимателното разглеждане на всеки детайл към техническата интеграция, формират основата на икономическия растеж и успех на RN Cable Net. През годините се утвърдихме като доставчик на качествен интернет трафик съчетан с перфектна клиентска поддръжка, което изведе компанията на челно място в регионалния интернет пазар. RN Cable Net е предпочитан партнъор на всички потребители, акцентиращи на качествена интернет свързаност.

Интернет скорости през кабелен модем (DOCSIS)

Неограничени тарифи по трафик за период от 1 месец

ВИД ТАРИФА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ ЗА СВАЛЯНЕ* ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ ЗА КАЧВАНЕ ЦЕНА
Домашна до 5,0 Mbit/s до 0,5 Mbit/s 13 лв.
Домашна до 9,0 Mbit/s до 1,0 Mbit/s 20 лв.
Домашна до 11,0 Mbit/s до 1,0 Mbit/s 24 лв.
Бизнес до 12,0 Mbit/s до 1,5 Mbit/s 35 лв.
Бизнес до 15,0 Mbit/s до 1,5 Mbit/s 45 лв.

Интернет скорости през LAN модем**

Неограничени тарифи по трафик за период от 1 месец

ВИД ТАРИФА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ ЗА СВАЛЯНЕ* ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ ЗА КАЧВАНЕ ЦЕНА
Домашна до 40,0 Mbit/s до 8,0 Mbit/s 12,95 лв.
Домашна до 50,0 Mbit/s до 14,0 Mbit/s 19,95 лв.
Домашна до 100,0 Mbit/s до 19,0 Mbit/s 23,95 лв.
Бизнес до 60,0 Mbit/s до 30,0 Mbit/s 48,00 лв.
Бизнес до 100,0 Mbit/s до 50,0 Mbit/s 60,00 лв.

Интернет скорости през LAN карта***

Неограничени тарифи по трафик за период от 1 месец

ВИД ТАРИФА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ ЗА СВАЛЯНЕ* ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ ЗА КАЧВАНЕ ЦЕНА
Домашна до 40,0 Mbit/s до 10,0 Mbit/s 10,99 лв.
Домашна до 60,0 Mbit/s до 15,0 Mbit/s 15,99 лв.
Бизнес до 80,0 Mbit/s до 40,0 Mbit/s 48,00 лв.

* Няма разделение между български и международни скорости

** Предлага се и самостоятелно – без услугата кабелна телевизия

*** Предлага се от “Аетос ТВ” ЕООД в гр. Айтос и от “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД в ограничен район на гр. Бургас

Безплатна инженерна инсталация при първоначално включване за крайни потребители.

Предоставя се 1 брой публичен IP адрес по DHCP (не се променя за срока на договора).

Скоростите са негарантирани, но максимално достижими.

При използване на WiFi рутер – скоростта зависи и от качеството на WiFi покритието, количеството чужди WiFi устройства в зоната на действие на рутера, а също така и от WiFI възможностите на свързаните към рутера устройства.

Валидни отстъпки:

– При заплащане на 6 месечни такси, получавате отстъпка 1 месечна такса

– При заплащане на 12 месечни такси, получавате отстъпка 2 месечни такси

Програма за отдалечен достъп, позволяваща на служители от RN да ви помогнат с настройки или при проблеми

Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД

Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на “РНТВ” ЕООД

Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на “Аетос ТВ” ЕООД

Допълнителни услуги, предлагани на крайните потребители


“Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД и “РНТВ” ЕООД си запазват правото при докладване на зловредна дейност от техните IP адресни пространства, да блокира временно достъпа на хостове до определени интернет ресурси – домейни, портове и/или мрежи, до изясняване или до отпадане причините за доклада.


Мегабит в секунда (Mbit/s или Mbps) е единица за измерване на скорост на предаване на данни, където 1 мегабит (Mbit) е равен на 1,048,576 бита (bit). Обявените скорости са в Mbit/s (мегабита за секунда). Връзката между мегабит (Mbit) и мегабайт (MByte) е, че 8 мегабита са равни на 1 мегабайт. Приложенията обикновено показват скоростта в мегабайти.