Репортаж община КАРНОБАТ 15.06.2019г.

15.06.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 29.04.2019 г.

29.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 29.04.2019 г.

29.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 23.04.2019 г. - Многопрофилна болница

23.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 23.04.2019 г. - Капачки за децата на Карнобат

23.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 01 МАРТ 2019 Г. – ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

01.03.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 03 ФЕВРУАРИ 2019 Г. - ОБНОВЕН ДАНЪК "АВТОМОБИЛ"

03.02.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - РЕМОНТ НА ДВЕ УЧИЛИЩА

21.12.2018 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - НОВА МЛЕЧНА КУХНЯ

21.12.2018 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 08 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - Карнобат грейна в празнични светлини

08.12.2018 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 08 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - Строителството и инфраструктурата остават приоритет

08.12.2018 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 25 НОЕМВРИ 2018 Г. - Програма за саниране

25.11.2018 г.

Репортаж Карнобат 23 НОЕМВРИ 2018 Г.

23.11.2018 г.

Репортаж община КАРНОБАТ – Язовири – 12 АВГУСТ 2018 Г.

12.08.2018 г.

Репортаж община КАРНОБАТ – Стабилно шестмесечие – 11 АВГУСТ 2018 Г.

11.08.2018 г.