ПЕТЪК, 19 февруари 2016 г.

07:00 За децата
08:00 “Добро утро, Бургас” – сутрешен блок
09.30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
11:00 Феноменът Странджа
12:00 НОВИНИ – обедна емисия
12:20 Игрален филм
14:00 НОВИНИ
14:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
16:00 НОВИНИ
16:30 Ревю – светско предаване
17:00 Семеен сериал
18:00 НОВИНИ
18:20 На фокус
19:00 Медик – здравно предаване /премиера/
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:30 Арена – предаване за култура
21:00 Последни дни – окултно предаване
21:50 Светът и ние …
22.00 НОВИНИ
22:20 Игрален филм
00:00 НОВИНИ
00:30 “Добро утро, Бургас” – сутрешен блок
02:00 НОВИНИ
02:20 Игрален филм
04:30 НОВИНИ
04:30 Семеен сериал
05:30 Игрален филм

СЪБОТА, 20 февруари 2016 г.

07:30 За децата
08:00 Игрален филм
09: 30 Програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
11:10 Медик – здравно предаване /п/
12:00 НОВИНИ – обедна емисия
12:30 “По женски казано” със Златина Дукова – магазинно предаване
13:30 Скорост – предаване за автомобилизъм
14:00 НОВИНИ
14:20 Програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
16:00 НОВИНИ
16:20 Игрален филм
18:00 НОВИНИ
18:20 Игрален филм
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:20 Последни дни – окултно предаване
21:00 Лице в лице – публицистика
22:00 НОВИНИ
22:20 Игрален филм
00:00 НОВИНИ
00:30 Лице в лице – публицистика
01:30 Скорост – предаване за автомобилизъм
02:00 НОВИНИ
02:20 Игрален филм
04:10 НОВИНИ
04:30 Непозната Русия
05:30 Игрален филм

НЕДЕЛЯ, 21 февруари 2016 г.

07:00 За децата
07:30 Арена – предаване за изкуство и култура
08:00 Игрален филм
10:00 Последни дни – окултно предаване
11:00 Скорост – предаване за автомобилизъм
11:30 Светлини – предаване за култура
12:00 НОВИНИ – обедна емисия
12:20 Лице в лице – публицистика
13:00 Феноменът Странджа
14:00 НОВИНИ
14:20 Игрален филм
16:00 НОВИНИ
16:30 Ревю – светско предаване
17:00 Документална поредица
18:00 НОВИНИ
18:30 “По женски казано” със Златина Дукова – магазинно предаване
19:30 РЕВЮ – светско предаване
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:20 Игрален филм
22:00 НОВИНИ
22:20 Арена – предаване за култура
23:00 Скорост – предаване за автомобилизъм
23:30 Непозната Русия
00:00 НОВИНИ
00:20 Игрален филм
02:00 НОВИНИ
02:20 Игрален филм
04.10 НОВИНИ
04:30 Семеен сериал
05:20 Игрален филм

ПОНЕДЕЛНИК, 22 февруари 2016 г.

07:30 За децата
08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
09:30 Светлини – предаване за култура
10:00 Игрален филм
12:00 НОВИНИ – обедна емисия
12:15 Игрален филм
14:00 НОВИНИ
14:20 Игрален филм
16:00 НОВИНИ
16:30 Арена – предаване за култура
17:00 Семеен сериал
18:00 НОВИНИ
18:30 Медик – здравно предаване
19:00 Спортна мрежа с Валентин Будаков
19:30 Ревю – светско предаване
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:30 Игрален филм
22:00 НОВИНИ
22:20 Лице в лице
23:10 Непозната Русия – док.поредица
00:00 НОВИНИ
00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
02:00 НОВИНИ
02:15 Игрален филм
04:00 НОВИНИ
04:30 Семеен сериал
05:30 Игрален филм

ВТОРНИК, 23 февруари 2016 г.

07:00 За децата
08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
09:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
11:00 Светлини – предаване за култура
11:30 Арена – предаване за култура и шоу
12:00 НОВИНИ
12:20 Игрален филм
14:00 НОВИНИ
14:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
16:00 НОВИНИ
16:20 Скорост – предаване за автомобилизъм
17:00 Семеен сериал
18:00 НОВИНИ
18:30 На фокус – публицистика
19:00 Спортна мрежа с Валентин Будаков /п/
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:20 На фокус – публицистика
21:00 Феноменът Странджа – предаване за фолклор и традиции
22:00 НОВИНИ
22:30 “По женски казано” със Златина Дукова – магазинно предаване
23:10 Арена – предаване за шоубизнес
23:40 Документална поредица
00:00 НОВИНИ
00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
02:00 НОВИНИ
02:30 Игрален филм
04:30 Семеен сериал
05:30 Документална поредица

СРЯДА, 24 февруари 2016г.

06:30 Фолклорен изгрев
07:00 За децата
08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
09:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
11:00 Арена
11:30 Скорост – предаване за автомобилизъм
12:00 НОВИНИ – обедна емисия
12:20 Игрален филм
14:00 НОВИНИ
14:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
16:00 НОВИНИ
16:20 Спортна мрежа с Валентин Будаков /п/
17:00 Семеен сериал
18:00 НОВИНИ
18:30 На фокус – публицистика
19:30 Медик – здравно предаване
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:30 На фокус – публицистика
21:00 Светлини – предаване за култура и шоу
21:30 Ревю – светско предаване
22:00 НОВИНИ
22:30 Игрален филм
00:00 НОВИНИ
00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
02:00 НОВИНИ
02:30 Игрален филм
04:30 Семеен сериал
05:30 Игрален филм

ЧЕТВЪРТЪК, 25 февруари 2016 г.

07:30 За децата
08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
09:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
11:00 Скорост – предаване за автомобилизъм
11:30 Светлини – предаване за шоубизнес
12:00 НОВИНИ – обедна емисия
12:15 Игрален филм
14:00 НОВИНИ
14:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори
16:00 НОВИНИ
16:20 Арена – предаване за култура
17:00 Семеен сериал
18:00 НОВИНИ
18:30 На фокус – публицистика
19:00 Последни дни – окултно предаване
20:00 НОВИНИ – централна емисия
20:20 На фокус – публицистика
21:00″По женски казано” със Златина Дукова – магазинно предаване
22:00 НОВИНИ
22:30 Лице в лице – публицистика
23:30 Ревю – светско предаване /п/
00:00 НОВИНИ
00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок
02.00 НОВИНИ
02:20 Игрален филм
04:30 НОВИНИ
05:00 Семеен сериал
05:40 Игрален филм