В НАШИТЕ КАСИ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ТЕКУЩИ И СТАРИ СМЕТКИ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ И ВиК.